برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 84 نتیجه یافته شده در جستجوی سگ

بازگشت

می دویدند از پی سگها - کودکان پا برهنه سنگ به دست - زنی از پشت معجری خندید - باد نا گه دریچه ای را بست - از دهان سیاه هشتی ها

شعر: بازگشت، شاعر: فروغ فرخزاد

به علی گفت مادرش روزی ...

ماهی که سهله سگشم - از این تغارا عار داره - ماهی تو آب - می چرخه و ستاره دست چین میکنه - اونوخ به خواب هر کی رفت

شعر: به علی گفت مادرش روزی ...، شاعر: فروغ فرخزاد

از منظر

پا در پای سگی - گامی گاه در پس او - گاه گامی در پیش. - وضوح و مه - در مرز ویرانی

شعر: از منظر، شاعر: احمد شاملو

شبانه

با قصیده نفسگیر غوکان - تعزیتی می کنند - به هنگامی که هر سپیده - به صدای هما و از دوازده گلوله - سوراخ

شعر: شبانه، شاعر: احمد شاملو

قصه مردی که لب نداشت

تا بوق ِ سگ اوهواوهو. - تموم ِ دنیا جَم شدن - هِی راس شدن هِی خم شدن - فرمایشا طبق طبق - همهگی به دورش وَقّ و وقّ

شعر: قصه مردی که لب نداشت، شاعر: احمد شاملو

ببر

ای زنجیر ِ خواب گسسته به آواز ِ پای رهگذری خوشسگال! - ۱۷ آذر ِ ۱۳۷۵

شعر: ببر، شاعر: احمد شاملو

مه

 سگان قریه خاموشند -  در شولای مه پنهان، به خانه می رسم گل کو نمی داند مرا ناگاه - در درگاه می بیند به چشمش قطره - اشکی بر لبش لبخند، خواهد گفت: -  بیابان را سراسر مه گرفته است... با خود فکر می کردم که مه، گر

شعر: مه، شاعر: احمد شاملو

روی جاده ی نمناک

 سگی ناگاه دیگر بار -  وزیده بر تنش گمگشته عهدی مهربان با او - چنانچون پاره یا پیرار ؟ -  سیه روزی خزیده در حصاری سرخ ؟ - اسیری از عبث بیزار و سیر از عمر

شعر: روی جاده ی نمناک، شاعر: مهدی اخوان ثالث

مرد و مرکب

 آن سگ زرد این شغال ، آخر - تو مگر نشنیده ای هر گرد گردو نیست ؟ -  زن کشید آهی و خواب آلود - خاست از - جا تا بپوشاند

شعر: مرد و مرکب، شاعر: مهدی اخوان ثالث

نا گه غروب کدامین ستاره ؟

دو لابه های سگی را سگی زرد -  که جلد می رفت ، می ایستاد و دوان بود - و لقمه ای - پیش آن سگ می افکند - ناگه دهان دری باز چون لقمه او را فرو برد

شعر: نا گه غروب کدامین ستاره ؟، شاعر: مهدی اخوان ثالث

جستجوی بیشتر برای سگ

  جستجو در وب برای سگ
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای سگ
  جستجو در تصاویر برای سگ
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای سگ
  جستجو در فیلم ها برای سگ
  جستجو در لینکها برای سگ
  جستجو در اخبار برای سگ
  جستجو در دیکشنری برای سگ
  جستجو در لغتنامه فارسی برای سگ
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای سگ

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی
   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی