برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 188 نتیجه یافته شده در جستجوی شتر

صدای پای آب

اشتری دیدم بارش سبد خالی پند و امثال - عارفی دیدم بارش تننا ها یا هو -  من قطاری دیدم روشنایی می برد -  من قطاری دیدم - فقه می بردو چه سنگین می رفت

شعر: صدای پای آب، شاعر: سهراب سپهری

ای ستاره ها

جور بیکرانه و بهانه خوشتر است - در کنار این مصاحبان خودپسند - ناز و عشوه های زیرکانه خوشتر است - ای ستاره ها چه شد که در نگاه من - دیگر آن نشاط

شعر: ای ستاره ها، شاعر: فروغ فرخزاد

خسته

 بگذاشتن از آن ستیزه جو خوشتر - یک بوسه ز جام زهر بگرفتن - از بوسه آتشین خوشتر - پنداشت اگر شبی به سرمستی - در بستر عشق او سحر کردم

شعر: خسته، شاعر: فروغ فرخزاد

تنها صداست که میماند

و بسط ذهن مشترک عشق - صدا صدا صدا تنها صداست که میماند - در سرزمین قدکوتاهان - معیارهای سنجش همیشه بر مدار صفر سفر کرده اند - چرا توقف کنم ؟

شعر: تنها صداست که میماند، شاعر: فروغ فرخزاد

بازگشت

نگهم پیشتر ز من می تاخت - بر لبانم سلام گرمی بود - شهر جوشان درون کوره ظهر - کوچه می سوخت در تب خورشید - پای من

شعر: بازگشت، شاعر: فروغ فرخزاد

عصیان خدایی

پیشتر می رفت و دنیای مرا می سوخت - سینه ها را قدرت فریاد می دادم - خود درون سینه ها فریاد می کردم -  هستی من گسترش می یافت در هستی - شرمگین هر گه خدایی یاد می کردم

شعر: عصیان خدایی، شاعر: فروغ فرخزاد

سپیده عشق

که خیال تو خوشتر از خوابست - خیره بر سایه های وحشی بید - می خزم در سکوت بستر خویش - باز دنبال نغمه ای دلخواه - می نهم سر بروی دفتر خویش

شعر: سپیده عشق، شاعر: فروغ فرخزاد

قهر

خیال عشق خوشتر از خیال - تو - کنون که در کنار او نشسته ای - تو و شراب و دولت وصال او - گذشته رفت و آن افسانه کهنه شد

شعر: قهر، شاعر: فروغ فرخزاد

ببین خدا رو خوش می یاد

 دیوونته دلم می خوای بیشتر از این دیوونه شه - ببین خدا رو خوش میاد من بمونم بدون تو - می خوام تمومش بکنم زندگی رو به جون تو - ببین خدا رو خوش میاد اما گناه تو چیه - چرا توی عاشقیا یکی همش

شعر: ببین خدا رو خوش می یاد، شاعر: مریم حیدرزاده

خدا کند

و عشق درد مشترک میان ماست با همه - کسی که شعر گفته یا کسی که تار می زند -  درست مثل بازی گذشته های شاعری - که جای سنگ و گل به دوستش انار می زند - خدا کند به وعده اش وفا کند که گفته بود

شعر: خدا کند، شاعر: مریم حیدرزاده

جستجوی بیشتر برای شتر

  جستجو در وب برای شتر
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای شتر
  جستجو در تصاویر برای شتر
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای شتر
  جستجو در فیلم ها برای شتر
  جستجو در لینکها برای شتر
  جستجو در اخبار برای شتر
  جستجو در دیکشنری برای شتر
  جستجو در لغتنامه فارسی برای شتر
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای شتر

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی