برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 459 نتیجه یافته شده در جستجوی شیر

 شب هم آهنگی

جوشش اشک هم آهنگی را می شنویم و شیره گیاهان به سوی ابدیت - می رود -   -  

شعر:  شب هم آهنگی، شاعر: سهراب سپهری

...

 و دروگر نور را در تبی شیرین با لبی - فرو بسته ستودم -   -  

شعر: ...، شاعر: سهراب سپهری

خوابی در هیاهو

نفرین به زیست دلهره شیرین - نیزه ام یار بیراهه های خطرر را تن می شکنم - صدای شکست در تهی حادثه می پیچد نی ها به هم می ساید - ترنم سبز می کشافد - نگاه زنی چون خوابی گوارا به چشمانم می نشیند

شعر: خوابی در هیاهو، شاعر: سهراب سپهری

شا سوسا

 در سایه آفتاب این درخت اقاقیا گرفتن خورشید را در ترسی شیرین تماشا - کرد - خورشید در پنجره می سوزد -  پنجره لبریز برگها شد - با برگی لغزیدم

شعر: شا سوسا، شاعر: سهراب سپهری

موج نوازشی ای گرداب

تپیدی : شیره گل بگردش آمد - بیدار شدی : جهان سر بر داشت جوی از جا جهید -  براه افتادی : سیم - جاده غرق نوا شد -  در کف تست رشته دگرگونی

شعر: موج نوازشی ای گرداب، شاعر: سهراب سپهری

پرچین راز

دامنه لالایی به چشمه وحشت می رفتی بازوانت دو ساحل ناهمرنگ شمشیر و - نوازش بود - فریب را خندیدهای نه لبخند را ناشناسی را زیسته ای نه زیست را - و آن روز و آن لحظه از خود گریختی سر به بیابان یک درخت نهادی به بالش - یک وهم

شعر: پرچین راز، شاعر: سهراب سپهری

همیشه

دیشب شیرین پلک را - روی چمن های بی تموج ادراک - پهن کن -   -  

شعر: همیشه، شاعر: سهراب سپهری

اینجا پرنده بود

خواب شیرینی از هوش می رفت - از تماشای سوی ستاره -  خون انسان پراز شمش اشراق می شد -  ای حضور پریروز بدوی - ای که با یک پرش از سر شاخه تا خاک

شعر: اینجا پرنده بود، شاعر: سهراب سپهری

اینجاهمیشه تیه

صورت ناب یک خواب شیرین ؟ -  ای شبیه - مکث زیبا - درحریم علف های - قربت

شعر: اینجاهمیشه تیه، شاعر: سهراب سپهری

مسافر

 صدای شستن یک ظرف زیر شیر مجاور ؟ - و در کدام بهار درنگ خواهی کرد -  و سطح روح پر از برگ سبز خواهد شد ؟ - شراب باید خورد -  و در جوانی  روی یک سایه راه باید رفت

شعر: مسافر، شاعر: سهراب سپهری

جستجوی بیشتر برای شیر

  جستجو در وب برای شیر
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای شیر
  جستجو در تصاویر برای شیر
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای شیر
  جستجو در فیلم ها برای شیر
  جستجو در لینکها برای شیر
  جستجو در اخبار برای شیر
  جستجو در دیکشنری برای شیر
  جستجو در لغتنامه فارسی برای شیر
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای شیر

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی