برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 3 از 3 نتیجه یافته شده در جستجوی شیلی

16 - درا

و ترجمان مرغ سخنگوی شیلی است - سالار دره زیر دماغ ساری است - و محله ی سنگ تراشون ش - در حول و حوش حافظه ی گوش ها - سالار دره ها

شعر: 16 - درا، شاعر: منوچهر آتشی

 دیدار اول

و آینده ، پایی آشیلی برای دور شدن بیابد - آینده ای که اکنون -  لوحه ی گوری است نزدیک - فرسنگ نمای ابدتی بسیار دور -  

شعر:  دیدار اول، شاعر: منوچهر آتشی

دیباچه خون

 دیرگاهی ست ک از اندونزی تاشیلی - خاک این دشت - جگر سوخته با خون تو می آمیزد - دیرگاهی ست که از پیکر مجروححح فلسطین شب و روز - خون فرو می ریزد

شعر: دیباچه خون، شاعر: هوشنگ ابتهاج

جستجوی بیشتر برای شیلی

  جستجو در وب برای شیلی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای شیلی
  جستجو در تصاویر برای شیلی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای شیلی
  جستجو در فیلم ها برای شیلی
  جستجو در لینکها برای شیلی
  جستجو در اخبار برای شیلی
  جستجو در دیکشنری برای شیلی
  جستجو در لغتنامه فارسی برای شیلی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای شیلی

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی