برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی عراق

مسافر

کنار راه سفر کودکان کور عراقی - به خط - لوح حمورابی -  نگاه می کردند - و در مسیر سفر روزنامه های جهان را مرور می کردم

شعر: مسافر، شاعر: سهراب سپهری

دیدار با شماست

پهندشت خاک عراق و جاز و شام -  سرور نمی شود - دیگر به دست سود پرستان فتنه جوی - خاک عزیز مکه مسخر نمی شود - در نهبط پیام خداوند ذوالجلال

شعر: دیدار با شماست، شاعر: مهدی سهیلی

شیوه ی نازی

خواب مرا رذل عراقی گسست - نفت تو را دزد حجازی گرفت - شکوه ز ملحد نکنم ای شگفت - دل ز خدا مرد نمازی گرفت - با همه عصیان که مرا رخ نمود

شعر: شیوه ی نازی، شاعر: مهدی سهیلی

مار فسرده

گاهی عراق شعله در ایرانیان فکند - روزی در او جرقه ی ایرانیان گرفت -  طفلی که بوی شیر دمید ز دهان او - از تیر دشمان نفسش در دهان - گرفت

شعر: مار فسرده، شاعر: مهدی سهیلی

شغالان کجا شرزه شیران کجا

یکی اهرمن از عراقی نماند - چو لشکر برآمد به کردار کوه - کشانید بیگانه را در ستوه - چو آتش به هر سو گدازنده شد - به ناورد گه شیر تازنده شد

شعر: شغالان کجا شرزه شیران کجا، شاعر: مهدی سهیلی

فرهاد یکه تاز

 ناله در عراقم با مویه در حجازم - سلطان وقت خویشم در زیر قصر گردون - با یار همزبانم وز خواجه بی نیازم - دیوانه ی زمانم در عشق جانفشانم - مجنون کوچه گردم

شعر: فرهاد یکه تاز، شاعر: مهدی سهیلی

درخشش صلح

امریکا مسیر توقف تپش قلب عراق را می خواهد - تمام جهان مشت می شود - و پرنده جهانی صلح تمام زمین را به همیاری دعوت می کند - مردم زیر پرچم یکپارچه اتحاد جمع می شوند - وآهنگ زنده باد صلح درگوش فلک رشته کوه می شود

شعر: درخشش صلح، شاعر: قاسم حسن نژاد

جستجوی بیشتر برای عراق

  جستجو در وب برای عراق
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای عراق
  جستجو در تصاویر برای عراق
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای عراق
  جستجو در فیلم ها برای عراق
  جستجو در لینکها برای عراق
  جستجو در اخبار برای عراق
  جستجو در دیکشنری برای عراق
  جستجو در لغتنامه فارسی برای عراق
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای عراق

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی