برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی غنا

صدای پای آب

 تا هوای خنک استغنا - تا شب خیس محبت رفتم -  من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق -  رفتم ‚ رفتم تا زن -  تا چراغ لذت

شعر: صدای پای آب، شاعر: سهراب سپهری

مرداب

 رو به استغنای دریا ها روان - جاری از - ابریشم جریان خویش - خفته بر گردونه طغیان خویش - یال اسب باد در چنگال او

شعر: مرداب، شاعر: فروغ فرخزاد

2 - ورود

شکشست در مغناطیس - گلواژه ها شکفت از شکسته ها -  بی - طاقت شد پرنده ی سرخ سر به هوا - کسی نگفت : برو

شعر: 2 - ورود، شاعر: منوچهر آتشی

غزلهای مکالمه

 که از نگاه مغناطیس جوانه زد - با سرعت صدا - و مثل - صدا تمامی این خانه را فراگرفت - و آهوان قالی ما حیرت کردند -  و قمریان گیسوی مجنون

شعر: غزلهای مکالمه، شاعر: منوچهر آتشی

 14 - امروز - تهران

ماهی و ماه غلت و غنایی رعنا دارند -  در خانقاه شمس -  شمس جدید گیلان - در سایه ی صنوبر فرزانه -  شمس قدیم تبریز تنها

شعر:  14 - امروز - تهران، شاعر: منوچهر آتشی

غزل تقدیر

به دلشوره نیامده های دوردست غنا می بخشم - آن سوی این چکاد چکادهایی است - و نفرینیانی چون من - سنگ به شانه و آوازخوان فراز می روند - یا در نشیب تند

شعر: غزل تقدیر، شاعر: منوچهر آتشی

بیابان طلب

چشم بستم از جهان کز فرط استغنای طبع -  در دل بی آرزوی خود جهانی یافتم -   -  

شعر: بیابان طلب، شاعر: محمدرضا شفیعی کدکنی

 ادراک

میدان مغناطیس -  بر اضطراب لحظه ی فرار - فائق شد - یک هسته ی ترد -  در باغچه افتاد

شعر:  ادراک، شاعر: سیما یاری

عارف کیست ؟

با لطف دوست تکیه به تخت غنا زند - بی آنکه دیده بر صله ی پادشا کند - پیچد سر از - عنایت سلطان به کبر و ناز - در کوی فقر قامت خدمت دو تا کند

شعر: عارف کیست ؟، شاعر: مهدی سهیلی

عطر خورشید

دل به استغنای دسترنج آشنای خویش دوخته - و راه خیابان های نجیب زندگی را بخوبی می شناسد - شما می خواستید که قامت ستبرشان را درهم بکوبید - دل به استثمار وحشیانه ی آنها دوخته بودید - غافل از آنکه همواره جوانه ها بر درخت تاریخ

شعر: عطر خورشید، شاعر: قاسم حسن نژاد

جستجوی بیشتر برای غنا

  جستجو در وب برای غنا
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای غنا
  جستجو در تصاویر برای غنا
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای غنا
  جستجو در فیلم ها برای غنا
  جستجو در لینکها برای غنا
  جستجو در اخبار برای غنا
  جستجو در دیکشنری برای غنا
  جستجو در لغتنامه فارسی برای غنا
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای غنا

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی