برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 2 از 2 نتیجه یافته شده در جستجوی فکور

ای مرز پر گهر

رسما به مجمع فضلای فکور و فضله های فاضل روشنفکر - و پیران مکتب داخ داخ تاراخ تاراخ بپیوندم - و طرح اولین رمان بزرگم را - که در حوالی سنه یکهزار و ششصد و هفتاد و هشت شمسی تبریزی - رسما به زیر دستگاه تهیدست چاپ خواهد رفت

شعر: ای مرز پر گهر، شاعر: فروغ فرخزاد

ارتداد

ای مرتد فکور - درب خانه ات را باز بگذار -  عنکبوت به در تنپوشم تار تنیده است -   -  

شعر: ارتداد، شاعر: ساناز کریمی

جستجوی بیشتر برای فکور

  جستجو در وب برای فکور
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای فکور
  جستجو در تصاویر برای فکور
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای فکور
  جستجو در فیلم ها برای فکور
  جستجو در لینکها برای فکور
  جستجو در اخبار برای فکور
  جستجو در دیکشنری برای فکور
  جستجو در لغتنامه فارسی برای فکور
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای فکور

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی