برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 5 از 5 نتیجه یافته شده در جستجوی لبنان

مسافر

و چند زارع لبنانی -  که زیر سدر کهن سالی -  نشسته بودند - مرکبات درختان خویش رادر ذهن شماره می کردند - کنار راه سفر کودکان کور عراقی

شعر: مسافر، شاعر: سهراب سپهری

امیدی و نومیدی

گلبنان افسرده و سرما زده -  دوستی شد خیره بر برگ رزان - چشم او شد گریه آلود از خزان - نالهیی از ناامیدی برکشید - زان سپس دستی به چشم تر کشید

شعر: امیدی و نومیدی، شاعر: مهدی سهیلی

دیباچه خون

و هنوز از لبنان -  دود برمیخیزد - سالها پیش مرا با کیوان کشتند - شاه هر روز مرا میکشت -  و هنوز

شعر: دیباچه خون، شاعر: هوشنگ ابتهاج

دنیا در باتلاق تقلب

به لبنان فرصت دادند - تا کشته هایش را دفن کند - و صنعت مونتاژ را - و روشنفکر مونتاژ را - /به رسم یادگاری

شعر: دنیا در باتلاق تقلب، شاعر: سلمان هراتی

باورهای هزارهی لبنان

باروهای فروریختهی لبنان - دوباره - در اندوهِ انار وُ - جراحتِ انجیر خواهند رویید. - شما

شعر: باورهای هزارهی لبنان، شاعر: سید علی صالحی

جستجوی بیشتر برای لبنان

  جستجو در وب برای لبنان
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای لبنان
  جستجو در تصاویر برای لبنان
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای لبنان
  جستجو در فیلم ها برای لبنان
  جستجو در لینکها برای لبنان
  جستجو در اخبار برای لبنان
  جستجو در دیکشنری برای لبنان
  جستجو در لغتنامه فارسی برای لبنان
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای لبنان

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی