برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 896 نتیجه یافته شده در جستجوی نان

راه واره

پاروزنان از آن سوی هراس من خواهد رسید -  گریان به پیشبازش خواهم شتافت - در پرتو یکرنگی مروارید بزرگ را در کف من خواهد نهاد -   -  

شعر: راه واره، شاعر: سهراب سپهری

 از روی پلک شب

دره مهتاب اندود و چنان روشن کوه که خدا پیدا بود -  در بلندی ها ما -  دورها گم سطح ها شسته و نگاه از - همه شب نازک تر -  دست هایت ساقه سبز پیامی را میداد به من

شعر:  از روی پلک شب، شاعر: سهراب سپهری

 روشنی من گل آب

 نان و ریحان و پنیر آسمانی بی ابر اطلسی هایی تر - رستگاری نزدیک لای گلهای حیاط - نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد - نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد -  پشت لبخندی پنهان هر چیز

شعر:  روشنی من گل آب، شاعر: سهراب سپهری

 ندای آغاز

 آنچنان محو تماشای فضا بود که در چشمانش - آسمان تخم گذاشت -  و شبی از شب ها - مردی از من پرسید - تا طلوع انگور چند ساعت راه است ؟

شعر:  ندای آغاز، شاعر: سهراب سپهری

آب

دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب - رزن زیبایی آمده لب رود - آب را گل نکنیم - روی زیبا دوبرابر شده است - چه گوارا این آب

شعر: آب، شاعر: سهراب سپهری

به باغ همسفران

چه ادراکی از طعم مجهول نان در مذاق رسالت تراوید - و آن وقت - من مثل ایمانی از تابش استوا گرم -  ترا در سر آغاز یک باغ خواهم نشانید -  

شعر: به باغ همسفران، شاعر: سهراب سپهری

درگلستانه

و چنان بی تابم که دلم می خواهد - بدوم تاته دشت بروم تا سر کوه - دورها آوایی است که مرا می خواند -   -  

شعر: درگلستانه، شاعر: سهراب سپهری

دوست

چنان صریح ادا کرد - که ما به عاطفه سطح خاک دست کشیدیم - و مثل یک لهجه یک سطل آب تازه شدیم - و بارها دیدیم - که با چه قدر سبد

شعر: دوست، شاعر: سهراب سپهری

سوره تماشا

 من به آنان گفتم -  آفتابی لب - درگاه شماست - که اگر در بگشایید به رفتار شما می تابد - و به آنان گفتم

شعر: سوره تماشا، شاعر: سهراب سپهری

و پیامی در راه

رهزنان را خواهم گفت : کاروانی آمد بارش لبخند - ابر را پاره خواهم کرد -  من گره خواهم زد چشمان را با خورشید ‚ دل ها را با عشق سایه ها را با - آب شاخه - ها را با باد

شعر: و پیامی در راه، شاعر: سهراب سپهری

جستجوی بیشتر برای نان

  جستجو در وب برای نان
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای نان
  جستجو در تصاویر برای نان
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای نان
  جستجو در فیلم ها برای نان
  جستجو در لینکها برای نان
  جستجو در اخبار برای نان
  جستجو در دیکشنری برای نان
  جستجو در لغتنامه فارسی برای نان
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای نان

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی