برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 280 نتیجه یافته شده در جستجوی نسا

لولوی شیشه ها

انسان مه آلود - نگاهت به حلقه کدام در آویخته ؟ - درها بسته -  و کلیدشان در تاریکی دور شد -  نسیم از دیوارها می ترواد

شعر: لولوی شیشه ها، شاعر: سهراب سپهری

یاد بود

 و نگاه انسانی به دنبالش می دوید -   -  

شعر: یاد بود، شاعر: سهراب سپهری

از آب ها به بعد

انسان در تنبلی لطیف یک مرتع - با فلسفه های لاجوردی خوش بود -  در سمت پرنده فکر می کرد - با نبض درخت او می زد -  مغلوب شرایط شقایق بود

شعر: از آب ها به بعد، شاعر: سهراب سپهری

اینجا پرنده بود

 روزگاری که انسان از اقوام یک شاخه بود -  روزگاری که در سایه برگ ادراک - روی پلک درشت بشارت - خواب شیرینی از هوش می رفت - از تماشای سوی ستاره

شعر: اینجا پرنده بود، شاعر: سهراب سپهری

اینجاهمیشه تیه

 انسان -  مثل آواز ایثار -  در کلام فضا کشف خواهد شد؟ - ای شروع لطیف - جای الفاظ مجذوب خالی

شعر: اینجاهمیشه تیه، شاعر: سهراب سپهری

مسافر

هنوز انسان چیزی به آب می گوید - و در ضمیر چمن جوی یک مجادله جاری است - و در مدار درخت - طنین بال کبوتر حضور مبهم رفتار آدمی زاد است -  صدای همهمه می آید

شعر: مسافر، شاعر: سهراب سپهری

نزدیک دورها

 انسان وقتی دلش گرفت - از پی تدبیر می رود - من هم رفتم - رفتم تا میز - تا مزه ماست تا طراوت سبزی

شعر: نزدیک دورها، شاعر: سهراب سپهری

دیدار در شب

امیال پاک و ساده انسانی را - به ورطه زوال کشانده است - شاید که روح را - به انزوای یک جزیره نامسکون - تبعید کرده اند

شعر: دیدار در شب، شاعر: فروغ فرخزاد

مرداب

شرمگین چهره انسانیش - کو بکو در جستجوی جفت خویش -  می دود معتاد بوی جفت خویش - جویدش گهگاه و ناباور از او - جفتش اما سخت تنها تر از او

شعر: مرداب، شاعر: فروغ فرخزاد

معشوق من

انسان ساده ایست - انسان ساده ای که من او را - در سرزمین شوم عجایب - چون آخرین نشانه ی یک مذهب شگفت - در لابلای بوته ی پستانهایم

شعر: معشوق من، شاعر: فروغ فرخزاد

جستجوی بیشتر برای نسا

  جستجو در وب برای نسا
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای نسا
  جستجو در تصاویر برای نسا
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای نسا
  جستجو در فیلم ها برای نسا
  جستجو در لینکها برای نسا
  جستجو در اخبار برای نسا
  جستجو در دیکشنری برای نسا
  جستجو در لغتنامه فارسی برای نسا
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای نسا

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی