برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 83 نتیجه یافته شده در جستجوی نماز

محراب

نماز و محرابی -   -   -  

شعر: محراب، شاعر: سهراب سپهری

سایبان آرامش ما ماییم

 ماندیم در برابر هیچ خم شدیم در برابر هیچ پس نماز ما در را نشکنیم - برخیزیم و دعا کنیم - لب ما شیار عطر خاموشی باد - نزدیک ما شب بی دردی است دوری کنیم -  کنار ما ریشه بی

شعر: سایبان آرامش ما ماییم، شاعر: سهراب سپهری

صدای پای آب

جانمازم چشمه مهرم نور -  دشت سجاده من -  من وضو با تپش پنجره ها می گیرم -  در نمازم جریان دارد ماه - جریان دارد طیف

شعر: صدای پای آب، شاعر: سهراب سپهری

و شکستم و دویدم و فتادم

 بر لب مردابی پاره لبخند تو بر روی لجن دیدم رفتم به نماز -  در بن - خاری یاد تو پنهان بود برچیدم پاشیدم به جهان - بر سیم درختان زدم آهنگ ز خود روییدن و به خود گستردن -  و شیاریدم شب یک دست نیایش افشاندم دانه راز

شعر: و شکستم و دویدم و فتادم، شاعر: سهراب سپهری

و چه تنها

ای درخور اوج ! آواز تو در کوه سحر و گیاهی به نماز -  غم ها را گل کردم پل زدم از خود تا صخره دوست - من هستم و سفالینه تاریکی و تراویدن راز ازلی - سر بر سنگ و - هوایی که خنک و چناری که به فکر و روانی که پر از ریزش

شعر: و چه تنها، شاعر: سهراب سپهری

مسافر

به برگ های مهاجر نماز می بردند - و راه دور سفر از میان آدم - و آهن - به سمت جوهر پنهان زندگی میرفت - به غربت تریک جوی آب می پیوست

شعر: مسافر، شاعر: سهراب سپهری

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ...

روی صدایم نماز می خوانند ... - جنازه های خوشبخت - جنازه های ملول - جنازه های ساکت متفکر - جنازه های خوش برخورد خوش پوش خوش خوراک

شعر: ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ...، شاعر: فروغ فرخزاد

به علی گفت مادرش روزی ...

چادر نماز کودریشو پس می زد - رو بندرخت - پیرهن زیرا و عرق گیرا -  میکشیدن به تن همدیگهو حالی بحالی میشدن - انگار که از فکرای بد

شعر: به علی گفت مادرش روزی ...، شاعر: فروغ فرخزاد

کسی که مثل هیچ کس نیست

در اول نماز و در آخر نماز صدایش - میکند - یا قاضی القضات است - یا حاجت الحاجات است - و میتواند

شعر: کسی که مثل هیچ کس نیست، شاعر: فروغ فرخزاد

دیدار در شب

نماز گزارد؟ - شاید پرنده بود که نالید - یا باد در میان درختان - یا من که در برابر بن بست قلب خود - چون موجی از تاسف و شرم و درد

شعر: دیدار در شب، شاعر: فروغ فرخزاد

جستجوی بیشتر برای نماز

  جستجو در وب برای نماز
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای نماز
  جستجو در تصاویر برای نماز
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای نماز
  جستجو در فیلم ها برای نماز
  جستجو در لینکها برای نماز
  جستجو در اخبار برای نماز
  جستجو در دیکشنری برای نماز
  جستجو در لغتنامه فارسی برای نماز
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای نماز

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی
   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی