برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 644 نتیجه یافته شده در جستجوی پرو

 ای نزدیک

 و اینک شاخه نزدیک از سر انگشتم پروا مکن -  بی تابی انگشتانم شور ربایش نیست عطش آشنایی است - درخشش میوه درخشان - تر -  وسوسه چیدن در فراموشی دستم پوسید

شعر:  ای نزدیک، شاعر: سهراب سپهری

 شب هم آهنگی

پروای چه داری مرا در شب بازوانت سفر ده - انگشتان شبانه ات را می فشارم و باد شقایق دوردست را پر پر می کند - به - سقف جنگل می نگری ستارگان درخیسی چشمانت می دوند - بیاشک چشمان تو ناتمام است و نمناکی جنگل نارساست

شعر:  شب هم آهنگی، شاعر: سهراب سپهری

برتر از پرواز

میان پرنده و پرواز فراموشی بال و پر است - در چشم پرنده - قطره بینایی است - ساقه به بالا می رود میوه فرو می افتد دگرگونی غمناک است -  نور آلودگی است نوسان آلودگی است رفتن آلودگی

شعر: برتر از پرواز، شاعر: سهراب سپهری

آوای گیاه

بی پروا بودم دریچه ام را به سنگ گشودم - مغاک چنبش را زیستم - هوشیاری ام شب را نشکفت روشنی ام روشن نکرد - من - ترا زیستم شبتاب دوردست

شعر: آوای گیاه، شاعر: سهراب سپهری

ای همه سیما ها

ای همه خستگان در کجا شهپر ما از سبکبالی پروانه نشان خواهد گرفت ؟ - ستاره زهره از چاه افق برآمد -  کنار نرده مهتابی ما کودکی بر پرتگاه وزش ها می گرید -  در چه دیاری آیا - اشک ما در مرز دیگر مهتابی خواهد چکید ؟

شعر: ای همه سیما ها، شاعر: سهراب سپهری

دیاری دیگر

 در پرواز عقاب - تصویر ورطه نمی افتد - سیاهی خاری میان چشم و تماشا نمی گذرد -  و فراتر - میان خوشه و خورشید

شعر: دیاری دیگر، شاعر: سهراب سپهری

سایبان آرامش ما ماییم

و این گودال فرود آییم و بی پروا فرود آییم - بر خود - خیمه زنیم سایبان آرامش ما ماییم - ماوزش صخره ایم ما صخره وزنده ایم - ما شب گامیم ما گام شبانه ایم

شعر: سایبان آرامش ما ماییم، شاعر: سهراب سپهری

شا سوسا

روی باغ های روشن پرواز می کنم -  چشمانم لبریز علف ها می شود - و تپش هایم با - شاخ و برگ ها می آمیزد - می پرم می پرم

شعر: شا سوسا، شاعر: سهراب سپهری

کو قطره وهم

بازی سایه پروازش را به زمین کشید - و کبوتری در بارش آفتاب به رویا بود - پهنه چشمانم جولانگاه تو باد چشم انداز بزرگ - در این جوش شگفتانگیز - کو قطره وهم ؟

شعر: کو قطره وهم، شاعر: سهراب سپهری

پرچین راز

و چه از این گویاتر خوشه شک پروردی - و آن شب آن تیره شب در - زمین بستر بذر گریز افشاندی - و بالین آغاز سفر بود پایان سفر بود دری به فرود روزنه ای به اوج - گریستی من بی خبر بر هر جهش در هر آمد هر رفت

شعر: پرچین راز، شاعر: سهراب سپهری

جستجوی بیشتر برای پرو

  جستجو در وب برای پرو
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای پرو
  جستجو در تصاویر برای پرو
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای پرو
  جستجو در فیلم ها برای پرو
  جستجو در لینکها برای پرو
  جستجو در اخبار برای پرو
  جستجو در دیکشنری برای پرو
  جستجو در لغتنامه فارسی برای پرو
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای پرو

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی