برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 108 نتیجه یافته شده در جستجوی چوب

تپش سایه دوست

چوبدست ما به دوش خود بهار جاودان می برد - هر یک از ما آسمانی داشت در هر انحنای فکر - هر تکان دست ما با جنبش - یک بال مجذوب سحر می خواند - جیب های ما صدای جیک جیک صبح های کودکی می داد

شعر: تپش سایه دوست، شاعر: سهراب سپهری

سوره تماشا

 هر که در حافظه چوب ببنید باغی - صورتش در وزش بیشه شور ابدی خواهدماند -  هر که با مرغ هوا دوست شود -  خوابش - آرامترین خواب جهان خواهد بود

شعر: سوره تماشا، شاعر: سهراب سپهری

غربت

باشد فردا لب جوی حوله اتم را هم با چوبه بشویم - یادمن باشد تنها هستم -  ماه بالای سر تنهایی است -   -  

شعر: غربت، شاعر: سهراب سپهری

صدای پای آب

فتح یک شهربه دست سه چهار اسب سوار چوبی -  فتح یک عید به دست دو عروسک یک توپ -  قتل یک جغجغه روی - تشک بعد از ظهر - قتل یک قصه سر کوچه خواب

شعر: صدای پای آب، شاعر: سهراب سپهری

نایاب

 بر چارچوب پنجره من - سر تا به پای پرسش اما -  اندیشناک مانده و خاموش - شاید از هیچ سو جواب نیاید -  دیری است مانده یک

شعر: نایاب، شاعر: سهراب سپهری

ای مرز پر گهر

به آن چنان مقام رفیعی رسیده است که در چارچوب پنجره ای در -  ارتفاع ششصد و هفتاد و هشت متری سطح زمین قرار گرفته ست - و افتخار این را دارد که می تواند از همین دریچه نه از راه پلکان خود - را -  دیوانه وار به

شعر: ای مرز پر گهر، شاعر: فروغ فرخزاد

آن روزها

بر نردبام کهنه چوبی - بر رشته سست طناب رخت - بر گیسوان کاجهای پیر - و فکر می کردم به فردا آه - فردا

شعر: آن روزها، شاعر: فروغ فرخزاد

تنهایی ماه

 دقدقه در سقف چوبین - لیلی در پره - غوکها در مرداب - همه با هم  ‚ همه با هم یکریز - تا سپیده دم فریاد زدند

شعر: تنهایی ماه، شاعر: فروغ فرخزاد

تولدی دیگر

نی لبک چوبین - می نوازد آرام آرام - پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد - و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد -  

شعر: تولدی دیگر، شاعر: فروغ فرخزاد

در غروبی ابدی

همچنان که چوب و دفتر را - و هزاران چیز بیهوده دیگر را -  و سر انجام تو در فنجانی چای فرو خواهی رفت - مثل قایقی در گرداب - و در اعماق افق چیزی جز دود غلیظ سیگار

شعر: در غروبی ابدی، شاعر: فروغ فرخزاد

جستجوی بیشتر برای چوب

  جستجو در وب برای چوب
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای چوب
  جستجو در تصاویر برای چوب
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای چوب
  جستجو در فیلم ها برای چوب
  جستجو در لینکها برای چوب
  جستجو در اخبار برای چوب
  جستجو در دیکشنری برای چوب
  جستجو در لغتنامه فارسی برای چوب
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای چوب

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی