برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی ژاپن

آواز پسامدرن

و ژاپنی ها از این پس ماشین ها را -  با آب اقیانوس می سازند نه جگر زلیخای زمین -  و در خیابان های تهران رودهانه های زلال جاری می شود - شلنگ بینداز شاعر - و روی مصراع های در هم لقیده ی خود برقص

شعر: آواز پسامدرن، شاعر: منوچهر آتشی

جستجوی بیشتر برای ژاپن

  جستجو در وب برای ژاپن
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ژاپن
  جستجو در تصاویر برای ژاپن
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ژاپن
  جستجو در فیلم ها برای ژاپن
  جستجو در لینکها برای ژاپن
  جستجو در اخبار برای ژاپن
  جستجو در دیکشنری برای ژاپن
  جستجو در لغتنامه فارسی برای ژاپن
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ژاپن

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی