برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 5 از 5 نتیجه یافته شده در جستجوی کویت

لن ترانی

دیوانه رویت من ................................ چون گردن به کویت من - ای دلبر فرزانه ................................ می افتم و می خیزم -  بازآی و گرنه می ................................ هستی ز کفم گیرد - اینسان - که به میخانه ...................................

شعر: لن ترانی، شاعر: حمید مصدق

تحمل خار

 در کویت اعتبار غباری نداشتم -   -  

شعر: تحمل خار، شاعر: محمدرضا شفیعی کدکنی

 اشک زبان بسته

 زین قفس تا سر کویت پر پروازم - بود - دیگر اکنون چه کنم زمزمه در پرده عشق -  دور از آن مرغ بهشتی که هماوازم بود - همچو طوطی به قفس با که سخن ساز کنم

شعر:  اشک زبان بسته، شاعر: محمدرضا شفیعی کدکنی

ناله یی در شب

گر از سر کویت بروم رو به که آرم - بر خاک درت گریه کنان سر بگذارم - خواهم که به آمرزش تو جان بسپارم - اینست دعای شب و ذکر سحر من -  

شعر: ناله یی در شب، شاعر: مهدی سهیلی

مزد کر و لال

مقداری بسته های سیگار – جعبه های نوشابه – یخچال- یک کارتون بیسکویت- - یک کارتون کلوچه - روی چهار پایه و تخت بیرون عده ای با هم صحبت می کنند - مرد کرو لال با ایما و اشاره با قهوه چی صحبت می کند - خط کش چوبی را که بیرون پیدا کرده به پسر قهوه چی می...

شعر: مزد کر و لال، شاعر: قاسم حسن نژاد

جستجوی بیشتر برای کویت

  جستجو در وب برای کویت
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای کویت
  جستجو در تصاویر برای کویت
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای کویت
  جستجو در فیلم ها برای کویت
  جستجو در لینکها برای کویت
  جستجو در اخبار برای کویت
  جستجو در دیکشنری برای کویت
  جستجو در لغتنامه فارسی برای کویت
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای کویت

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی