برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 49 نتیجه یافته شده در جستجوی گاو

آب

 چشمه هاشان جوشان گاوهاشان شیرافشان باد - من - ندیدم دهشان - بی گمان پای چپرهاشان جا پای خداست -  ماهتاب آنجا می کند روشن پهنای کلام

شعر: آب، شاعر: سهراب سپهری

درگلستانه

هیچ می چرد گاوی در کرد - ظهر تابستان است - سایه ها می دانند که چه تابستانی است -  سایه هایی بی - لک

شعر: درگلستانه، شاعر: سهراب سپهری

و پیامی در راه

خواهم آمد پیش اسبان ‚ گاوان ‚ علف سبز نوازش خواهم ریخت - مادیانی تشنه سطل شبنم را خواهم آورد - خر فرتوتی در راه من مگس هایش را خواهم زد - خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت - پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند

شعر: و پیامی در راه، شاعر: سهراب سپهری

صدای پای آب

در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر - شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن می گفت شما - من کتابی دیدم واژه هایش همه از جنس بلور -  کاغذی دیدم از جنس بهار -  موزه ای دیدم دور از سبزه

شعر: صدای پای آب، شاعر: سهراب سپهری

وید

 گاوی زیر صنوبرها -  ابدیت روی چپرها -  از بن هر - برگی وهمی آویزان -  و کلامی نی

شعر: وید، شاعر: سهراب سپهری

مسافر

 میان گاو و چمن ‚ ذهن باد در جریان بود - به یادگاری شاتوت روی پوست فصل -  نگاه می کردی -  حضور سبز قبایی میان شبدرها -  خراش صورت احساس را مرمت کرد

شعر: مسافر، شاعر: سهراب سپهری

در آستانه

نه عفریتان ِ آتشینگاوسر به مشت - نه شیطان ِ بُهتانخورده با کلاه بوقی منگولهدارش - نه ملغمهی بیقانون ِ مطلقهای مُتنافی. ــ - تنها تو - آنجا موجودیت ِ مطلقی،

شعر: در آستانه، شاعر: احمد شاملو

سرودی برای مرد روشن که به سایه رفت

تسمه از گرده گاو ِ توفان کشیده بود. - بر پرت افتاده ترین راه ها - پوزار کشیده بود - رهگذری نا منتظر - که هر بیشه و

شعر: سرودی برای مرد روشن که به سایه رفت، شاعر: احمد شاملو

شکار ( یک منظومه )

جنگاوری که سیلی او افکند به خاک -  چون کودکی نحیف ، شتر را به ضربتی - پیل است اگر بجوید جز شیر ، هم نبرد -  خون است اگر بنوشد جز آب ، شربتی - اینک شنیده بویی و گویی غریزه اش

شعر: شکار ( یک منظومه )، شاعر: مهدی اخوان ثالث

رقص مار

سر بر آر از کوه با آن گاوپیکر گرز - ای نسیم دره البرز -   -  

شعر: رقص مار، شاعر: فریدون مشیری

جستجوی بیشتر برای گاو

  جستجو در وب برای گاو
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای گاو
  جستجو در تصاویر برای گاو
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای گاو
  جستجو در فیلم ها برای گاو
  جستجو در لینکها برای گاو
  جستجو در اخبار برای گاو
  جستجو در دیکشنری برای گاو
  جستجو در لغتنامه فارسی برای گاو
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای گاو

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 بعدی
   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی