برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی گویان

وهم سبز

 و چون دروغگویان - به انزوای بی - خطر پلکها پناه می آوردند - کدام قله ‚ کدام اوج ؟ - مگر تمامی این راههای پیچاپیچ

شعر: وهم سبز، شاعر: فروغ فرخزاد

عصیان بندگی

دوزخ نصیب کفر گویان باد - هر که شیطان را به جایم بر گزیند او -  آتش دوزخ به جانش سخت سوزان باد - خویش را آینه ای دیدم تهی از خویش - هر زمان نقشی در آن افتد به دست تو

شعر: عصیان بندگی، شاعر: فروغ فرخزاد

سحر

لیک اینجا سرد گویانند - دل به دریا سپرده موج آسا -  می خزند از کرانه های ظلام - تا دم صبح تا دل دریا -  

شعر: سحر، شاعر: محمود مشرف آزاد تهرانی

فکر خداوندی

خطا گویان که در دنیای پندارند بینارند - زراندوزان که از یاد خدا دورند مزدورند - گدیاین گر هوای او به سر دارند - سردارند - ستمکاران اگر در کار دیوانند دوانند

شعر: فکر خداوندی، شاعر: مهدی سهیلی

بزم خاموش

به خاک نغزگویان گلعذاران - همه آتش بیان و نغمه پرداز - دریغا در گلوشان مرده آواز - بسی ساقی که خود - افتاده مدهوش

شعر: بزم خاموش، شاعر: مهدی سهیلی

برف و خون

در دلش ، راز گویان شبا ن ها - لختی از شیشه دیدم درون را - خواستم حلقه بر در بکوبم - ناگهان تک چراغی که می سوخت - مرد و تاریکتر شد غروبم

شعر: برف و خون، شاعر: نادر نادرپور

در انتظار آن چنان روز

دستی که پیش زورگویان مشت گردد - مشتی که لب ها را به دندان ها بدوزد - مشتی که همچون پتک آهنگر بکوبد - سندان سرد آسمان را - مشتی که در هم بشکند با ضربه ی خویش

شعر: در انتظار آن چنان روز، شاعر: نادر نادرپور

جستجوی بیشتر برای گویان

  جستجو در وب برای گویان
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای گویان
  جستجو در تصاویر برای گویان
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای گویان
  جستجو در فیلم ها برای گویان
  جستجو در لینکها برای گویان
  جستجو در اخبار برای گویان
  جستجو در دیکشنری برای گویان
  جستجو در لغتنامه فارسی برای گویان
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای گویان

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی