برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 18 نتیجه یافته شده در جستجوی یوسف

اشکی در گذرگاه تاریخ

از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند - از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند - آدمیت مرده بود - بعد دنیا هی پر از آدم شد و این اسباب - گشت و گشت

شعر: اشکی در گذرگاه تاریخ، شاعر: فریدون مشیری

مادر

 گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده - است -  ب گونه او بوسه بزن عشق من او بود - یک لاله وحشی بنشان بر سر مویش -  باری گله ای گر به دلت مانده ز دستش

شعر: مادر، شاعر: نصرت رحمانی

قافله پشت قافله

یوسف من مکن گله از غم و درد بی کسی - قافله پشت قافله بر سر چاه می رسد - ای به عزیزی آشنا - بیم چه داری از بلا - هر که نترسد از خطر

شعر: قافله پشت قافله، شاعر: مهدی سهیلی

یاد پسر با من

غم ما را مخور ای یوسف در چاه زندانی - همه گنج عزیزی از تو و رنج پدر با من - تو و روز نشاط و با سیه چشمان چمیدن ها -  به شب ها های های گریه و مژگان تر با من - ز تو در کوچه های عاشقی شوق نظر بازی

شعر: یاد پسر با من، شاعر: مهدی سهیلی

چه بخواهی چه نخواهی

گریم ز غم یوسف افتاده به چاهی - ای مدعی ای آنکه به دشنام پیاپی - ما را بنوازی ز حسد گاه به گاهی - در غیبتم از رشک شنیدم شب و روزت - باشد شب طاعون زده یی روز تباهی

شعر: چه بخواهی چه نخواهی، شاعر: مهدی سهیلی

الفبای عشق

هر سخنت چون سخن پیرهن یوسف است - بوی خوش پیرهن - یوسف است - من ز غمت خسته ی کنعانی ام - بی تو گرفتار پریشانی ام

شعر: الفبای عشق، شاعر: مهدی سهیلی

باز شب آمد

نامه ات پیرهن یوسف من بود و از آن - چشم یعقوب دل غمزده ام بینا شد - گفتم آخر چه توان کرد ز اندوه فراق - طاقتم نیست که این غصه توانفرسا شد - ناگهان ید تو بر جان و دلم شعله فکند

شعر: باز شب آمد، شاعر: مهدی سهیلی

زخم کهنه

گر یوسف زمانه شوی افکنم به چاه - گر جام پادشاه شوی کوبمت به سنگ - ای پست تیره رای -  ای خانه زاد ننگ - دریا اگر شوی به خروش آرمت چو موج

شعر: زخم کهنه، شاعر: مهدی سهیلی

فریاد آشناست

اما دو یوسفم - د چنگ گرگهاست - در این لهیب غم - چون کوه آهنم - برجا و استوار

شعر: فریاد آشناست، شاعر: مهدی سهیلی

نقش بی نگار

ز هجران دو یوسف اشکبارم - زمانه دیدن من بر نتابد -  که چون خاری به چشم روزگارم - به در بردم ز میدان گوی معنی - که در دشت بلاغت تکسوارم

شعر: نقش بی نگار، شاعر: مهدی سهیلی

جستجوی بیشتر برای یوسف

  جستجو در وب برای یوسف
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای یوسف
  جستجو در تصاویر برای یوسف
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای یوسف
  جستجو در فیلم ها برای یوسف
  جستجو در لینکها برای یوسف
  جستجو در اخبار برای یوسف
  جستجو در دیکشنری برای یوسف
  جستجو در لغتنامه فارسی برای یوسف
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای یوسف

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی