برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 91 تا 100 از 280 نتیجه یافته شده در جستجوی نسا

18

دیگر تبار تیره انسان برای زیست -  محتاج قصه های دروغین خویش نیست -  ما ذهن پاک کودک معصوم را -  با قصه های جن و پری - و

شعر: 18، شاعر: حمید مصدق

 پایدار

 در کمین انسان پایدار -   -  

شعر:  پایدار، شاعر: حمید مصدق

2

 سراپا واژه انسان رها می شد - هزاران سایه کمرنگ -  در - یک کوچه با هم آشنا می شد - طنین می شد صدا می شد

شعر: 2، شاعر: حمید مصدق

17

انسان افسانه مکرر اندوه و رنج را -  تکرار می کند -  گفتی -  امیدهاست -  در نا امید بودن من

شعر: 17، شاعر: حمید مصدق

امید وفا

به سیل حادثه تا خود نسازدش ویران - زمانه هیچ زمان طرح خانه ای نفکند - من آن غریب درخت کویر سوخته ام - که سنگ رهگذر از من جوانه ای نفکند - به غیر که وفا از پری رخان خواهم

شعر: امید وفا، شاعر: حمید مصدق

غزلواره

آنسان ستودمت که بدانند مردمان - محبوب من به سان خدایان ستودنی ست -  من پاکباز - عاشقم از عاشقان تو - با مرگ آزمای

شعر: غزلواره، شاعر: حمید مصدق

لن ترانی

اینسان - که به میخانه ................................ می افتم و می - خیزم -   -  

شعر: لن ترانی، شاعر: حمید مصدق

7

 و رنج جاودانه انسان -  دیدم مرا - این غرق در ملال -  دیو محیط من این دوی اضطراب - می کاهد از درون چو چناران دیرسال

شعر: 7، شاعر: حمید مصدق

 ...انتظار و

انسانی -  تعبیر خوابهای آشفته ی رسولانی - و پرهای کبوتران آینده در آستین تو است -  بی تو اما -  هوای پر گرفتن

شعر:  ...انتظار و، شاعر: رویا زرین

تعلیق یا

 یا تعلیق جاودانه ی انسان دیگری ؟ -   -  

شعر: تعلیق یا، شاعر: رویا زرین
تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی