برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 101 تا 110 از 115 نتیجه یافته شده در جستجوی پدر

عاطفه ی حیوانی

پدری مهربان و زحمتکش

شعر: عاطفه ی حیوانی، شاعر: قاسم حسن نژاد

زیبائی پسر بچه

پدر و مادرش در تسبیح آرامش و سکوت بودند - در بیرون را باز می کرد - و مانند توپ خود را به بیرون پرتاب می نمود - با سه چرخه اش این طرف و آن طرف می رفت - آفتا ب بتدریج در زمرد زرد ؛

شعر: زیبائی پسر بچه، شاعر: قاسم حسن نژاد

تنها تو می مانی

ارث پدر ما را ، اندوه مادرزاد - از خاک ما در باد ، بوی تو می آید - تنها تو می مانی ، ما می رویم از یاد

شعر: تنها تو می مانی، شاعر: قیصر امین پور

فردا

برای بچه هایی که پدرشان به امید فردایی روشن تر سفر کرد - از ناودان خانه می ریزد - باران که یک موجود دریایی است - این باغ بعد از بارش باران - زنبیلی از گلهای صحرایی است

شعر: فردا، شاعر: سلمان هراتی

قصه ی بازگشت پدر

پدر است اینکه باز می آید - اینکه مثل صنوبری سرسبز - سوی باغ نماز می آید - باز کن باز چشمهایت را - این شکوفایی بهار من است

شعر: قصه ی بازگشت پدر، شاعر: سلمان هراتی

آشنای شالیزار

/ و برای پدر آمرزش می طلبد - فردا - وقتی که تابستان می آید - / و خورشید داغتر از آتش می تابد - و دست دیگران

شعر: آشنای شالیزار، شاعر: سلمان هراتی

من هم می میرم

/ پس پدرش به دره ها و رود خانه ها ی بی پل - / نگاه کرد و گریست - / چه کسی آغل گوسفندان را پاک می کند؟ - من هم می میرم - اما در خیابان شلوغ

شعر: من هم می میرم، شاعر: سلمان هراتی

دنیا در باتلاق تقلب

و با عطوفت پدرانه - در افغانستان کودتا می کرد - و سالت2 در سال اعتراض جهان ! - آقای بلشویک - / خیلی دیر شده است !

شعر: دنیا در باتلاق تقلب، شاعر: سلمان هراتی

دوزخ و درخت گردو

و پدرانی به غایت جرأتمند - و جنگلهایی درنهایت سبزی و ایستادگی - و دریاهایی - با جبروت عشق هماهنگ - نه برای تو

شعر: دوزخ و درخت گردو، شاعر: سلمان هراتی

عید در دو نگاه

/ که پدرم را به مزرعه می خواند - عید، تن پوش کهنه ی بابا است - / که مادرم - / آن را به قد من کوک می زند - و من آن قدر بزرگ می شوم

شعر: عید در دو نگاه، شاعر: سلمان هراتی
تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدی
   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی