برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 11 تا 20 از 896 نتیجه یافته شده در جستجوی نان

ورق روشن وقت

 دشمنان من کجا هستند ؟ - فکر می کردم - در حضور شمعدانی ها شقاوت آب خواهد شد - در گشودم قسمتی از آسمان افتاد در لیوان آب من - آب را با آسمان خوردم

شعر: ورق روشن وقت، شاعر: سهراب سپهری

پشت دریاها

قهرمانان را بیدار کند - قایق از تور تهی - و - دل از آرزوی مروارید -  همچنان خواهم راند

شعر: پشت دریاها، شاعر: سهراب سپهری

صدای پای آب

تکه نانی دارم خرده هوشی سر سوزن ذوقی - مادری دارم بهتراز برگ درخت -  دوستانی بهتر از آب روان -  و خدایی که دراین نزدیکی است - لای این شب بوها پای آن کاج بلند

شعر: صدای پای آب، شاعر: سهراب سپهری

مسافر

و چند زارع لبنانی -  که زیر سدر کهن سالی -  نشسته بودند - مرکبات درختان خویش رادر ذهن شماره می کردند - کنار راه سفر کودکان کور عراقی

شعر: مسافر، شاعر: سهراب سپهری

متن قدیم شب

 جذبه تو مرا همچنان برد - تا هوای تکامل ؟ -  شاید - در تب حرف آب بصیرت بنوشیم - زیر ارث پراکنده شب

شعر: متن قدیم شب، شاعر: سهراب سپهری

نزدیک دورها

آنجا نان بود و استکان و تجرع - حنجره می سوخت در صراحت ودکا -  باز که گشتم - زن دم درگاه بود - با بدنی از همیشه های جراحت

شعر: نزدیک دورها، شاعر: سهراب سپهری

دریا و مرد

و مرد می رود و باد همچنان - امواج ‚ بی امان -  از راه می رسند - لبریز از غرور تهاجم - موجی پر از

شعر: دریا و مرد، شاعر: سهراب سپهری

وهم

چنان که من به روی خویش -  در این خلوت که نقش دلپذیرش نیست -  و دیوارش فرو میخواندم در گوش - میان این همه انگار - چه پنهان رنگ ها دارد فریب زیست

شعر: وهم، شاعر: سهراب سپهری

نقش

سنگ بر جا همچنان خونسرد می ماند -  و نمی فرساید آن نقشی که رویش کند در یک فرصت باریک -  یک نفر کز صخره های کوه بالا رفت -  در شبی تاریک -  

شعر: نقش، شاعر: سهراب سپهری

آیه های زمینی

نان نیروی شگفت رسالت را - مغلوب کرده بود - پبغمبران گرسنه و مفلوک - از وعده گاههای الهی گریختند - و بره های گمشده

شعر: آیه های زمینی، شاعر: فروغ فرخزاد
تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی