برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 41 تا 50 از 280 نتیجه یافته شده در جستجوی نسا

کتیبه

هلا ، یک ، دو ، سه ، زینسان بارها بسیار -  چه سنگین بود اما سخت شیرین بود پیروزی -  و ما با آشناتر لذتی ، - هم خسته هم خوشحال - ز شوق و شور مالامال

شعر: کتیبه، شاعر: مهدی اخوان ثالث

مرد و مرکب

می نجبنید آب از آب ، آنسانکه برگ از برگ ، هیچ از هیچ -  خویشتن برخاست - ثقبه زار ، آن پاره انبان مزیحش را فراز آورد - پاره انبانی که پنداری - هر چه

شعر: مرد و مرکب، شاعر: مهدی اخوان ثالث

پیوندها و باغ ها

و آنچه زینسان ، لیک باید باشد این پیوند - بار دیگر سیب را بویید و ساکت ماند -  من نگاهم را چو مرغی مرده سوی باغ خود بردم - آه - خامشی بهتر

شعر: پیوندها و باغ ها، شاعر: مهدی اخوان ثالث

به مهتابی که به گورستان می تابید

ششصد هزار انسان که برخیزند و خسبند - با بانگ محزون و کهنسال نقاره - دایم وضو را نو کنند و جامه کهنه - از ابروی - خورشید ، تا چشم ستاره

شعر: به مهتابی که به گورستان می تابید، شاعر: مهدی اخوان ثالث

شکار ( یک منظومه )

صیاد پیر ، گنج کهنسال آزمون - با پشتواره ای و تفنگی و دشنه ای -  ناشسته رو ، ز خانه گذارد قدم برون - جنگل هنوز در پشه بند سحرگهان - خوابیده است ، و خفته بسی راز ها در او

شعر: شکار ( یک منظومه )، شاعر: مهدی اخوان ثالث

گل

مثل اشک نگونسار -  همان جلوه و رخسار -  نه پژمرده شود هیچ -  نه افسرده ، که افسردگی روی -  خورد آب ز پژمردگی دل

شعر: گل، شاعر: مهدی اخوان ثالث

باغ من

داستان از میوه های سر به گردونسای اینک خفته در تابوت - پست خاک می گوید - باغ بی برگی - خنده اش خونی ست اشک آمیز -  جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد در آن

شعر: باغ من، شاعر: مهدی اخوان ثالث

 قصه ی شهر سنگستان

نشسته اند روی شاخه ی سدر کهنسالی - که روییده غریب از همگنان در ردامن کوه قوی پیکر - دو دلجو مهربان با هم -  دو غمگین - قصه گوی غصه های هر دوان با هم

شعر:  قصه ی شهر سنگستان، شاعر: مهدی اخوان ثالث

رنج

که چرا انسان این دانا این پیغمبر -  در تکاپوهایش چیزی از معجزه آن سوتر -  ره نبرده ست به اعجاز محبت چه دلیلی دارد ؟ - چه دلیلی دارد که هنوز - مهربانی را نشناخته است ؟

شعر: رنج، شاعر: فریدون مشیری

خوش به حال غنچه های نیمه باز

ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب -  ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار -  گر نکویی شیشه غم را به سنگ -  هفت رنگش میشود هفتاد رنگ -  

شعر: خوش به حال غنچه های نیمه باز، شاعر: فریدون مشیری
تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی