برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 51 تا 60 از 145 نتیجه یافته شده در جستجوی دروغ

 چراغ

 چشم می بندد دروغ شوم این بی دم مسیحا را - هر ستاره ، خنده اش چون - نیش - سخره می ریزد بر این تشویش - زخم خار هر درنگ

شعر:  چراغ، شاعر: منوچهر آتشی

پند

 چشم در خوابی دروغین بسته تا بنوازدش خورشید -  هوش در وهمی فریبا - بسته تا بفشاردش بر خویش، خاک - خارش هر دانه ی شن را -  رنگ می بازد تنش چون چشمهای از جنبش ماهی

شعر: پند، شاعر: منوچهر آتشی

دشت انتظار

پیغمبر دروغی هر فصل را -  با سوره های باطل شب ها و روزها -  بیعت نمیوده با همه ایمان -  دروازه ی اجابت -  تا باز گرددش به گل افشان باغ سبز

شعر: دشت انتظار، شاعر: منوچهر آتشی

سوگند چشم

 چشم تو سوگندش ار دروغ آید -  یک سخن راست در زمین خدا نیست -   -  

شعر: سوگند چشم، شاعر: منوچهر آتشی

عشق و زردشت

رنگین و دروغین چشم خدایان مغرور را چون لئیمان به خنده ای -  منفور به بازی گیرم -  من به تاریکی می گرایم - تا در سراشیب جاده های باریک و بی عابر -  جنگل سیراب رؤیاها در ته جلگه ها و دره های نامکشوف بر آغاز

شعر: عشق و زردشت، شاعر: منوچهر آتشی

کعبه ها

قصه ی تلخ دروغ آغاز - به دروغ تلخ انجامش -  نامی ، آوازش بلند از هر - منار خوف - رهای غار فراموشی فرجامش

شعر: کعبه ها، شاعر: منوچهر آتشی

چشم من

 خواب دروغنیش دام رهگذرانست -  شب سر دیوارها خزد چو گل دود -  روز چو جادو میان خلق روانست - چشم من است این که چون گیاهی مسموم -  ریشه به سنگ دلی سرشته به زهر است

شعر: چشم من، شاعر: منوچهر آتشی

از هیچ ... تا ...

سیمرغ را دروغ نمی انگاشت - بالا نکرد سر سوی منشور قاف - یاران ناموافق دیگر - با چاتشبند خالی چوپانی -  از راهکوره های برگشت

شعر: از هیچ ... تا ...، شاعر: منوچهر آتشی

باقی افسانه دروغ است

باقی افسانه دروغ است -   -  

شعر: باقی افسانه دروغ است، شاعر: منوچهر آتشی

از آن چه هست

از دروغ بگوییم که حرام است اما -  مانند قارچ از فراز دیوارهامان بر می خیزد -  آن گونه - که جای گندم و گل سرخ را تنگ کرده است - همین

شعر: از آن چه هست، شاعر: منوچهر آتشی
تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی