برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 51 تا 60 از 1,658 نتیجه یافته شده در جستجوی سم

آیه های زمینی

با آن بخار های گس مسموم - انبوه بی تحرک روشن فکران را - به ژرفنای خویش کشیدند -  و موشهای موذی - اوراق زرنگار کتب را

شعر: آیه های زمینی، شاعر: فروغ فرخزاد

در آبهای سبز تابستان

در آسمان کوته دلتنگ - شبها که می پیچد مهی خونین - در کوچه های آبی رگها - شبها که تنهاییم - با رعشه های روحمان تنها

شعر: در آبهای سبز تابستان، شاعر: فروغ فرخزاد

تولدی دیگر

ریسمانیست که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد - زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر میگردد - زندگی شاید افروختن - سیگاری باشد در فاصله رخوتناک دو همآغوشی - یا عبور گیج رهگذری باشد 

شعر: تولدی دیگر، شاعر: فروغ فرخزاد

دریافت

شب مسموم از هرم زهر آلود تنفس ها - شب ... - گوش دادم - در خیابان وحشت زده تاریک - یک نفر گویی قلبش را مثل حجمی فاسد

شعر: دریافت، شاعر: فروغ فرخزاد

دیدار در شب

بر پشت بامهای مه آلود آسمان - چیزی نبوده ام - و عشق و میل و نفرت و دردم را - در غربت شبانه قبرستان - موشی به نام مرگ جویده است

شعر: دیدار در شب، شاعر: فروغ فرخزاد

دیوارهای مرز

در جستجوی قطعه ای از آسمان پهناور هستم - که از تراکم اندیشه های پست تهی باشد - با من رجوع کن - با من رجوع کن - به ابتدای جسم

شعر: دیوارهای مرز، شاعر: فروغ فرخزاد

روی خاک

یک ستاره درسراب آسمان شوم - یا چو روح برگزیدگان - همنشین خامش فرشتگان شوم - هرگز از زمین جدا نبوده ام - با ستاره آشنا نبوده ام

شعر: روی خاک، شاعر: فروغ فرخزاد

عاشقانه

همچو بارانی که شوید جسم خاک - هستیم ز - آلودگی ها کرده پاک - ای تپش های تن سوزان من - آتشی در سایه مژگان من

شعر: عاشقانه، شاعر: فروغ فرخزاد

میان تاریکی

در آسمان ملول - ستاره ای می سوخت - ستاره ای می رفت - ستاره ای می مرد - ترا صدا

شعر: میان تاریکی، شاعر: فروغ فرخزاد

وصل

در جذبه سماع دو چشمانش - از هوش رفته بودند - دیدم که بر سراسر من موج می زند - چون هرم سرخگونه آتش - چون

شعر: وصل، شاعر: فروغ فرخزاد
تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی