برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 47 شعر در از سرزمین آینه و سنگ

 بید و باد

 با دست ها اشارت باد است و بید ها -  وقتی که باد ، حادثه ی دشت تفته را -  در گوش بید گفت -  لرزید بید . - فانوس مرده -  بر - خیمه های سوخته ، - باری - یاد آفرین سوگ شهید قبیله بود . -   -   - ادامه شعر

 سرسرک

سر می خورند بر ، - آیینه واریخ -  زنگی ، - سپید ، - زرد ، - پیر ، - جوان ، - زن ، - مرد ، - سر می خورند و قهقهه شان می شود بلند - تا نوک - کوه آهن و سیمان . -  در پشت شیشه های نخستین اشکوب -  سی دختر جوان -  سیگار زیر... ادامه شعر

 شنل آفتاب

 سر شانه های خسته و افسرده ام ، -  گرمی گرفت از شنل زرد آفتاب - در صبح سرد دی -   -   - ادامه شعر

 هدیه

 به سر انگشت تو می اندیشم ، وقتی -  باغ ها را به تماشای شکوه آتش ، می خواند -  و سرانگشت تو - ابهام اشارت را -  می شکوفاند - آن دم که ، - به سنگ - حشمت خواندن و گفتن می آموزد. - چشم من می شنود -  غنچه هایی که بر این... ادامه شعر

 و این کلاف

پنج بوسه ، برای پنج سر انگشت تو . -  می میرم این درنگ را -  از انگشتانت بوسه ی سرخ ، فرو می چکد - و تو ، چون موسی ، - از دریا خواهی - گذشت - نهی پای و برهنه بازو . -  تدبیر می جویم -  و این کلاف -  بر دیوار اتاقم - ... ادامه شعر

 پرواز 3

پرنده ماند و - سلطنت پر - پرنده دید ، - هر پنج - چون پنجه ی بریده در جام است -  اما نشستن بر آن - رها شدن از وادی سر انجام است . -  و -  هر هفت -  سی مرغ را به وادی هفتم : - - فنا - - گذر داده است . - پس از پنج -  تا... ادامه شعر

 پرواز 5

پرنده ، -  چندان به اوج رفت که پنداشت -  در چاه آسمان - پرواز می کند . -  پرنده -  در نی نی دو چشم عقابی - نخجیر شد . -  خواب - پرنده : - - قله ی پرواز - - در پنجه های مرگ -  تعبیر شد . -   -   - ... ادامه شعر

 پندار

 پشت به خنکای ریگزار - آسمان مرا می نگرد -  و منقار ، در هوای پلکم که نمی جنبد . -  به تفأل می اندیشم - تیز پران ، ابرها را ، اگر به - مشرق برانند ، -  کدام دست نوازش -  کدام آتش پا -  کرا به جمله ی بی تاب ماندگان... ادامه شعر

1

خاموش نشسته ای -  آغاز کن که کوه من -  پژواک کلام تو را باز می آفریند : -  عشق ... عشق ... عشق -  و چون لب بگشایی -  مرمر از طنین کلامت می ترکد . - بگشای دو رود بلند بازو را -  که چون بگشایی -  جزیره ، آهنگ... ادامه شعر

2

عشق ... عشق ... عشق -  این پژواک کلام فدسی توست -  و این جذبه -  وه ، که دو کوه را پیوند می زند -  وصل ، - این سرزمین ایمان -  در این آدینه -  همگان به سوی قبله عشق نماز می گذارند - سر عشق تو - گشوده باد بر ما ،... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی