برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 بید و باد

 با دست ها اشارت باد است و بید ها
 وقتی که باد ، حادثه ی دشت تفته را
 در گوش بید گفت
 لرزید بید .
فانوس مرده
 بر
خیمه های سوخته ،
باری
یاد آفرین سوگ شهید قبیله بود .
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی