برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 سرسرک

سر می خورند بر ،
آیینه واریخ
 زنگی ،
سپید ،
زرد ،
پیر ،
جوان ،
زن ،
مرد ،
سر می خورند و قهقهه شان می شود بلند
تا نوک
کوه آهن و سیمان .
 در پشت شیشه های نخستین اشکوب
 سی دختر جوان
 سیگار زیر لب
 با دقتی شگفتی آور
 دنبال می کنند
 ارقام سبز را
بر چار گوش صفحه ی « ویدئو »
 آ .... آ .... آه
 سهم « کمل »
 بیچاره هفت در صد ارزان شد
آخر
این حرف گشگ نیست که می گویند
 سیگار ، عامل سرطان پدر سگ است !
سود « بویینگ » ،
اما برای هر سهم
 یک « سنت » و نیم اضافه شده ،
آخ جون
 همه « پوسی » چه سود کلانی برد
« فاکسی » ، سگش ، چه ارث تمیزی ....
 آن گوشه ، دست دخترکی شیطان
 از دست پیر
مرد رها شد
 و پیر ،
 اه . چه زمینی خورد
گومب
گومب
گومب .
دخترنشست و قهقهه سر داد . از هر طرف صدای قهقهه برخاست .
 اما چه عالمی ست
 آن پیر مرد آن ور هفتاد وهفت را .
با
این ماه هفت و هفت .
نیویورک- 7 فوریه 1976
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی