برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 شنل آفتاب

 سر شانه های خسته و افسرده ام ،
 گرمی گرفت از شنل زرد آفتاب
در صبح سرد دی
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی