برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 پرواز 3

پرنده ماند و
سلطنت پر
پرنده دید ،
هر پنج
چون پنجه ی بریده در جام است
 اما نشستن بر آن
رها شدن از وادی سر انجام است .
 و
 هر هفت
 سی مرغ را به وادی هفتم :
- فنا -
گذر داده است .
پس از پنج
 تا هفت
 در هفت
 سی مرغ ؟
 سیمرغ ؟
پرنده ماند و
وادی حیرت .
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی