برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 پرواز 5

پرنده ،
 چندان به اوج رفت که پنداشت
 در چاه آسمان
پرواز می کند .
 پرنده
 در نی نی دو چشم عقابی
نخجیر شد .
 خواب
پرنده :
- قله ی پرواز -
در پنجه های مرگ
 تعبیر شد .
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی