برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

2

عشق ... عشق ... عشق
 این پژواک کلام فدسی توست
 و این جذبه
 وه ، که دو کوه را پیوند می زند
 وصل ،
این سرزمین ایمان
 در این آدینه
 همگان به سوی قبله عشق نماز می گذارند
سر عشق تو
گشوده باد بر ما ،
 برما که سر به سجده ی طاعت عشق نهاده ایم ،
 و مهر مهر تو را
 بر پیشانی نقش می زنیم .
 ای مهر خاکین
مرا به سرزمینی رهنمون باش که
 از خون عشق گلگون باشد .
 آه ، ای لاله
ها
 سوگند که در رگ ناهوشیارم
 همه رنگ و بوی شماست .
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی