برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

خواب

 ... اما
 اغمای خواب گونه ی آن قوم باستان
 با لای لای هر ورق تاریخ
 چندان عمیق گشت
که شاعر ،
 مأیوس و خشمناک
 فریاد
جاودانه ی شعرش را
 در گوش کوه ریخت .
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی