برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

در جمع کورها

 در خواب
 سنگی رها شد از دستم
 سرب هوای دودی مسموم را شکافت
 و بالا
بالاتر ،
شمشیر یک شهاب مسافر شکسته شد .
 شنگرف نور فرو ریخت .
 در جمع کورها
پیغمبران
 با هاله ی بنفش
 ظاهر شدند
 و ادعای نبوت
 چندان که ....
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی