برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

نمایش

بازیگران ،
بازی را
 چندان به جد نگرفتند
 تا آن فریب هر شبه ،
باری
 یک لحظه در نقاب بماند .
درد این نبود که باید
 تا آخر
نمایش بنشینم
 و در اوج هوشیاری
 بنشینم و ،
با چشم های باز ، ببینم .
 درد این که من ،
 با اولین اشارت فهمیدم
 میزان به عدل نمی سنجد
 و داور ... با چشم های بسته ....
 و آن سر ،
 که می رود
 سر مرد ستمبرست .
 و
 عدل
 مفهوم باستانی « زنجیر » و
آن « خر » ست .
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی