برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

یاد

 از دورها می آیی و پایت خسته
 طشت گلاب ، کنار تخت
 ...........
 که طرح پای مرطوب تو
بر قالی
طرح سعادت است :
- سعادت تقویم نعل ها -
 ..............
که من از سندل تو
بوی آشتی می شنوم
 گیسوی تو
 گیسوی تو
 می بویمش تا نفس دارم
 از مزرع فلفل یا دارچین
فلفل یا دارچین
 و از کدام مدار گرمسیری جدا شده ای ؟
تا می روی
 پنجره ها را فراز می کنم
 که عطر تنت را به
گلدان
 شبهنگام ، همه آب می دهم .
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی