برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

یاد

 میدان تهی است
 و قهرمانان خسته اند
 مردان خوب
 بر اسبهای خوب ازین پهنه رفته اند .
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی