برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

پرواز 1

دستی فضای سبز پریدن را
 در پنجه اش فشرد
 و جوهر پرش
در استوانه ی سقوط ،
فرو ریخت .
 خون پرنده ، آیینه شد .
 و آیینه
در
بازتاب واژه ی پرواز
 تا دره های حنجره ی خونبار
جاری است .
اینک پرنده ، اینک پر
 و آیینه شکسته ی پرواز
 وقتی که میله های قفس را
 از بر می خواند ....
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی