برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

پیشانی شکفته ی ...

دشت بزرگ ،
 خورشید
 از مشرق بلند تو می تابد
 و گونه هات
 چون قله های برفی مغرور
 زرین صبح را به جلوه ی تابش می خواند
و موج موج زنبور های زرد :
- این اچتماع کوشش و تدبیر -
 پرواز عاشقانه خود را
 تا دره های مشرق آغاز می کنند .
ای حشمت طلایی کندو
 با خانه های شش پر زر بفت
 در مجمع الجزایر شیرینی عسل ،
 با رهنورد دشت
 با تک سوار عاشق بی تاب
 اینک
اشارتی ...
 صبح طلا شکفاه دلاویز
 تا امتداد « تبت » :
- بام رفیع خاک -
تا جذبه های رفعت « کاتماندو »
 تا سرزمین آیه و ایمان
تا بی گزند معبد « دالایی لاما » ی پیر
که
قصه ی نبوت می گوید
هر چند
 این قصه را نهایت خود بی نهایتی است .
 رؤیای من
 ره می برد
 تا مرزهای پاک تبسم
- رنگین کمان نقره و مرجان -
 ای کعبه ی اطاعت
 از مهر مهر
پیشانی مرا
نقشی بزن
نقشی
یاد آور غرور و اطاعت
 و نکهت نهفته به شبگیر دشت را
 در زیر پوشت
 در کوچه های تب زده ی خون
نازل کن .
 بام رفیع :
پیشانی شکفته ی بانوی محتشم
 تا کعبه اطاعت
 زایر
 با پای پر توان
خواهد راند
 و
خواهد خواند
 پیشانی شکفته ....
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی