برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 18 شعر در خسته از بیرنگی تکرار

 آن سوی تپه ها

دنگ . - دنگ . - خرگوش تیر خورده ، از لای تاک ها -  بر برف می خزد . - دنیای زندگی « شاید » آن سوی تپه هاست . -  حتی دم قشنگ خرگوش - از - خون گرم معجزه ، خالی است . - رحم شکارچی ، -  مانده است گرم خواب . -  گلدان خاطرش - ... ادامه شعر

 ترانه 1

شعری بر تو خواندم -  نوازشی از دستانت جاری شد - دستانت جاری شد . - من نوید نوازشم -  و سینه ی تو از عطر شعری لبریز . -   -   - ادامه شعر

 ترانه 2

انگشتان کشیده ی تو : -  - این معلمان مهر آموز - - تولدی را در من آغاز می کنند -  من ابدیت را زمزمه می کنم -  و بر کوهی بلند می خوانم : -  « ای - معلمان ، برمن کتابی را بگشایید -  که از ابدیت عشق سخن می گوید و در کوهها... ادامه شعر

 ترانه 3

چون زاده شدیم -  تراوایی بین ما بود -  سالها دم زدیم ، بی آنکه زیسته باشیم . -  پس ، -  عشق ما را زاد . - چون زاده شدیم -  تراوایی بین - ما نبود . -   -   - ادامه شعر

 ترانه 4

ای پرواز واژه ها -  آیه های نگاهت را بر من جاری کن -  من به انتظار شست و شوی ، بر کران رود نشسته ام . - سراینده آیه ها مغرورست - و من -  شنونده یی با غرور سراینده . -   -   - ادامه شعر

 ترانه 6

اندوهناک ، از رهگذری رسیدیم . - سفری در پیش بود . -  دردی به ما رسید که نخواندیمش -  و با ما - شکوهی بیگانه ماند ، که می خواندمان -  چرا که - فاصله ی دو روح، فاصله ی دو تن بود! -   -   - ادامه شعر

 عاشقانه

ای دست -  ای مخمل نسیم -  ای بازگشته از سفر بیکرانگی : - - از سرزمین پاک گیاهان مهرزی - -  ایکاش -  گرده های محبت را -  در ذهن سبز - گونه ی من ، بارور کنی . -  ایکاش ، - می گشودیم آرام -  ایکاش - جکله های... ادامه شعر

... خواب

بر کاغذ بلند خیابان -  هر مرد جمله ایست -  زن جمله یی است - « نیز » - بر کاغذ بلند خیابان . - در شهر ما، یک آبجو - یک قهوه - یک سلام - - - چون واژه های ربط - - دنیای جمله های پیشین را - پیوند می زند . -  آوند های آجری جوی -... ادامه شعر

بر مداری دیگر

در بیگزند این شب آرام - انسان ، غریو دوستیش را ، - پر می گشاید در کاخ روزها -  در کاخ روزها - کز دود شمع های گچین یأس - خورشید های زنده ، - نفس می برید سرد . - دیگر ملال زمزمه ی شک - که یکزمان - چون موم ، نوش کندوان را در برگرفته بود -... ادامه شعر

ترانه 5

در ما روز آغاز شد . -  محراب مر خواند و به ستایش ایستادم -  زمین پر از دوستی است و کشتزاران - شاداب باران برکت . -  دیشب درختان زیباترین شعرشان را - سرودند . -  برویم و « قصیده ی درخت » را تمام کنیم . -   -   - ... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی