برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 11 تا شعر 18 از مجموع 18 شعر در خسته از بیرنگی تکرار

در آینه ها

 یک لحظه چون گیاه رؤیا ، رویید - تصویر : یک کلاس و معلم - در صاف شیشه های پنجره ی من -  من، - این رویش را در آینه دیدم . - در صاف شیشه های - پنجره ، نومید -  مردی بر تخته ی سیاه نویسد -  کوشد تا حل کند معادله یی را . - آیا... ادامه شعر

دردا

پیوند ها، -  آرامش نباتی خود را - گم کرده اند . - آوندها ، - در ذهن بی طراوتشان -  در انتظار جاری سبزینه مانده اند . -  دردا چه خشکسال - سیاهی . - گنجشک ها ، -  کوچیده اند از قفس باغ ، -  یک لحظه گوش کن : -  چتر... ادامه شعر

سفر پیدایش

کبود گرد شب ، از آسمان فرو - می ریخت - غمین ، چو خنده ی پژمرده بر لبان مسیح - ز باغ عدن که روییده سوی خاور، سبز - دو خط نور درخشید چون دو بازوی پاک -  دو خط نور که گفتی -  در انتظار تجلای پیکری بودند . - نسیم پر برکت از شمال باغ وزید... ادامه شعر

شیر یا خط

شیر یا خط ؟ - شیر . - شیر یا خط ؟ - خط . -  سکه ، موج دود را بشکست و بالا رفت -  در مدار لحظه ها چرخید -  بیکران لحظه ها برجی شد و تک سکه ، - نا آرام -  شیب تند برج را لغزید و روی پیشخوان غلتید -  دنگ ..... د ..... دنگ... ادامه شعر

طرح 23

آشنایی ها ، -  خواب رنگین فراموشی است : - سرخ و زرد و سبز ... -  بی نم یک قطره باران ، - ابرهای سرخ -  سر زمین خاطرم را ، سایه می ریزد - با - سترون ها ، درنگ مرگ - رنگ های آشنای خواب : - سرخ و زرد و سبز ... -   -  ... ادامه شعر

عاشقانه

در شبی ، سرشار اندوه نگاه او -  آنچه در اندیشه ام رویید : - خط بی پایان گیسویش . -  طرح تابستان بی اندوه بازویش . -   -   - ادامه شعر

نفرت

من ، جوهر کبود نفرت را - س در پنجه ام فشردم -  و هرگز منتظر نماندم که جوهر -  همچون کلاغچه فریاد بر کشد -  و شکست تیره ی پشتش -  روباه های - زیرک ذهنم را -  از خواب نیمروز برانگیزد . - از میله های خسته ی انگشتانم -  جوهر... ادامه شعر

پرسش

 بیدار مانده در نفس آبی پگاه -  گلدسته های شهر : - - این شاعران شعر نیایش - -  رنگین کاشیان معتاد -  در دودناک شعر نیایش، نشسته گرم . - در زیر - پای خویشتن احساس می کنم -  سیاره ی زمین را با جاودانگیش -  با انس رنگ... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی