برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 آن سوی تپه ها

دنگ .
دنگ .
خرگوش تیر خورده ، از لای تاک ها
 بر برف می خزد .
دنیای زندگی « شاید » آن سوی تپه هاست .
 حتی دم قشنگ خرگوش
از
خون گرم معجزه ، خالی است .
رحم شکارچی ،
 مانده است گرم خواب .
 گلدان خاطرش
سرشار از تنفس گل های سرخ برف .
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی