برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 ترانه 2

انگشتان کشیده ی تو :
 - این معلمان مهر آموز -
تولدی را در من آغاز می کنند
 من ابدیت را زمزمه می کنم
 و بر کوهی بلند می خوانم :
 « ای
معلمان ، برمن کتابی را بگشایید
 که از ابدیت عشق سخن می گوید و در کوهها
 اشتیاق پاسخ را ببار می نشاند . »
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی