برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 ترانه 3

چون زاده شدیم
 تراوایی بین ما بود
 سالها دم زدیم ، بی آنکه زیسته باشیم .
 پس ،
 عشق ما را زاد .
چون زاده شدیم
 تراوایی بین
ما نبود .
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی