برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 ترانه 6

اندوهناک ، از رهگذری رسیدیم .
سفری در پیش بود .
 دردی به ما رسید که نخواندیمش
 و با ما
شکوهی بیگانه ماند ، که می خواندمان
 چرا که
فاصله ی دو روح، فاصله ی دو تن بود!
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی