برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 عاشقانه

ای دست
 ای مخمل نسیم
 ای بازگشته از سفر بیکرانگی :
- از سرزمین پاک گیاهان مهرزی -
 ایکاش
 گرده های محبت را
 در ذهن سبز
گونه ی من ، بارور کنی .
 ایکاش ،
می گشودیم آرام
 ایکاش
جکله های تنم را
 آهنگ عاشقانه می دادی
 آنگاه
 آن عاشقانه را
 از بر می خواندی
 ایکاش
با من می ماندی
 روزی هزار بار
 من را به نام می خواندی
 ایکاش ...
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی