برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

بر مداری دیگر

در بیگزند این شب آرام
انسان ، غریو دوستیش را ،
پر می گشاید در کاخ روزها
 در کاخ روزها
کز دود شمع های گچین یأس
خورشید های زنده ،
نفس می برید سرد .
دیگر ملال زمزمه ی شک
که یکزمان
چون موم ، نوش کندوان را در برگرفته بود
 بر خاک می چکد .
دیگر طلای روشن زنبورهای مهر
 در خوابگاه مخمل زرد سرود ها
 چون روزمیدمد .
 در بیگزند این شب آرام
 اینک مداری دیگر آغاز گشته است .
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی