برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

ترانه 5

در ما روز آغاز شد .
 محراب مر خواند و به ستایش ایستادم
 زمین پر از دوستی است و کشتزاران
شاداب باران برکت .
 دیشب درختان زیباترین شعرشان را
سرودند .
 برویم و « قصیده ی درخت » را تمام کنیم .
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی