برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 7 از مجموع 7 شعر در ایمان بیاوریم

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ...

و این منم - زنی تنها - در آستانه ی فصلی سرد - در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین - و یأس ساده و غمناک آسمان - و ناتوانی این دستهای سیمانی - زمان گذشت - زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت - چهار بار نواخت - امروز روز اول دیماه است - من راز فصل ها... ادامه شعر

پرنده مردنی است

دلم گرفته است - دلم گرفته است - به ایوان می روم و انگشتانم را - بر پوست کشیده - ی شب می کشم - چراغ های رابطه تاریکند - چراغهای رابطه تاریکند - کسی مرا به آفتاب - معرفی نخواهد کرد - کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد - پرواز را به خاطر بسپار... ادامه شعر

بعد از تو

ای هفت سالگی - ای لحظه ی شگفت عزیمت - بعد از تو هر چه رفت در انبوهی از جنون و جهالت رفت - بعد از تو پنجره که رابطه ای بود سخت زنده و - روشن - میان ما و پرنده - میان ما و نسیم - شکست - شکست - شکست - بعد از تو آن عروسک خاکی - که هیچ چیز نمیگفت... ادامه شعر

تنها صداست که میماند

چرا توقف کنم چرا ؟ - پرنده ها به جستجوی جانب آبی رفته اند - افق عمودی است - افق عمودی است و حرکت : فواره وار - و در - حدود بینش - سیاره های نورانی می چرخند - زمین در ارتفاع به تکرار می رسد - و چاههای هوایی - به نقب های رابطه تبدیل می شوند -... ادامه شعر

دلم برای باغچه می سوزد

کسی به فکر گل ها نیست - کسی به فکر ماهی ها نیست - کسی نمی خواهد - باورکند که باغچه دارد می میرد - که قلب باغچه در - زیر آفتاب ورم کرده است - که ذهن باغچه دارد آرام آرام - از خاطرات سبز تهی می شود - و حس باغچه انگار - چیزی مجردست که در انزوای... ادامه شعر

کسی که مثل هیچ کس نیست

من خواب دیده ام که کسی می آید - من خواب یک ستاره ی قرمز دیده ام - و پلک چشمم هی می پرد - و کفشهایم هی جفت میشوند - و - کور شون - اگر دروغ بگویم - من خواب آن ستاره ی قرمز را - وقتی که خواب نبودم دیده ام - کسی می آید - کسی می آید - کسی دیگر... ادامه شعر

پنجره

یک پنجره برای دیدن - یک پنجره برای شنیدن - یک پنجره که مثل حلقه ی چاهی - در انتهای خود به قلب زمین میرسد - و باز میشود به سوی وسعت - این مهربانی مکرر آبی رنگ - یک پنجره که دست های کوچک تنهایی را - از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریم - سرشار میکند... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی