برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 79 شعر در دیلمان

باد های کلمات

تیک تاک ساعت در غروب خورشید و طلوع ستاره ها - سر و صدای بچه ها در کوچه های کودکی خیال - ستاره ها خاطرات درخشنده ی آسمان خیالند - هنگامیکه خاطرات؛ابرآسمان را در آغوشند - کلمات خاموش در قرارکاه ظهور خویش ؛ معنی فوران می کنند - ترانه های درختان در... ادامه شعر

بار امانت

سکوت صخره ها؛ آبستن طنین ضربه هاست - ؛ - به فراسوی پیوندها نقب می زنم - و دختران شکیبای درد - مرا به پیوند فراسوی ماسکها ریشه می دوانند - ؛دستی با قلب ستاره - دستانی با تموج نور - همواره صخره وار - بار امانتی به زمان هدیه می کنند - ؛ - ما... ادامه شعر

باغهای ترانه

سیب سرخ محبت - و مرداب زهراگین درونش - ؛ - تداوم جاری توهم - عبور مرداب وار حسد - وسنگینی ملال آور زمان - ؛ - به عریانی درک نمی توانندش کرد - در لطافت بلوغش - در محبت متبلور شمیمش - چنان که زمان را و زایش را - باغهای ترانه و ستاره و امید... ادامه شعر

بر ساحل بندر عباس

ازجنگل ستاره درختان سبز ابریشم - تا ساحل نجیب دل عریانی - ازصبح مه گرفته ی دریای عاشقان - تا مشرق طلائی زیبای بی بدیل - ؛ - شب را ؛چو هر شبی - دریا دوباره برده به ساحل نماز عشق - جا پای این هزار دل اینک - بر ماسه های بکر صبح می موجد - ؛ - تا... ادامه شعر

بر گام زمان

همه چیز را توصیف می کنند - گویا از این همه گفتار سیل خواهد آمد - در سکوتی وسیع می مانم؛ تنها - با نگاه پرسان - بی شک همه می دانند که ما از گلها و پرنده ها لذت می بریم - از داستانهای راز آلود - دلی دارم با دلبران آشنای صلح - با کدام رازها آسمان... ادامه شعر

تا مل

دو بالش قرمز؛ دوتپه ی ستاره - قندان سر بسته ی گل لبخند - باید دانه؛ دانه به رازش بگشائی - اینک سروصدای کسانی را که بار جمله از کوچه می برند - به گوش جان گیر - صدای نسیم حرکت دوچرخه ای در صداقت غروب کوچه - و راز شکل گیری شعری شبانه - آواهای الوان... ادامه شعر

تداوم

باران می بارد ؛ آه - باران می بارد - ؛ - تخمی تشنه در خاک - به هلهله بر می خیزد - و لشکری از خوشه در ذهن زمان رژه میرود - ؛ - بر سمند امید باران می بارد؛آه - باران می بارد - ادامه شعر

ترانه ی ابدی

وقتی از مرگ موقت دیشب به سمت زندگی روییدم - یک دانه ی دیگر از انار عمرم ریخته بود - بی تمایل قلبم - همچنانکه دیگران - جاری در لحظه های گذران گریزناپذیر - بی آنکه همدیگر را دیده باشیم؛ همدیگر را بشناسیم - در عواطف و آروزهای گوناگون - در ذوستی و... ادامه شعر

تردید

اندیشه ی لطیف من دیری؛ خونین ز خارهای غریبی است - هم در چنین سرای پر از غم - هر سوی دشنه های حسودان - زخمی زنند روح دلم را - ؛ - لیک ازهمه کشنده تر دردی - غول خیال سنگدلی هست - که افسار کهنه بسته آهوی جانم - ؛ - برخویش بستام در شادی - دیوار... ادامه شعر

توجیه

پنجره ها رابطه نیستند - و دست تو در دستم - ؛ - گهکشانی در قلبم می تپد - که سایه ها را می سوزاند - ؛ - در آن سوی زمین بر نیمکتی نشسته ای - یا در همین حوالی - ؛ - قلب مهربانت از اعماق فاصله ها روشنم می کند - دیشب می دانی به چه می اند یشیدم -... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی