برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

درخشش صلح

در رنگین کمان خیابان زندگی ؛ رایحه ی بهشتی می درخشد
خیابان در باران ستاره صلح غوطه می خورد
سه نفر آزادانه از خیابان عبور عمر می گذرند
امیدواری همه جا به ریشه زندگی می تابد
ودشت در سراسرراه مملو از زیبائی اطمینان است
نور تاریکی ؛ ستاره را به آرامش موج عاشقانه پیوند می زند
مسیر کلی گلهای قالی در تنفس بکر زندگی میکند
وکسی در تعقیب وسیع سیاه کسی چشم نمی گشاید
به آرامی از خیابان افسانه ی سبز گذشتیم
جلو باجه ی روزنامه فروشی مسیرتکبر باد را پی گرفتیم
و در روزنامه ی آشنائی خواندیم:
امریکا مسیر توقف تپش قلب عراق را می خواهد
تمام جهان مشت می شود
و پرنده جهانی صلح تمام زمین را به همیاری دعوت می کند
مردم زیر پرچم یکپارچه اتحاد جمع می شوند
وآهنگ زنده باد صلح درگوش فلک رشته کوه می شود
بی شک همه ی ملتها معنی روشن صلح را عمیقا درک می کنند
همه ی زمین هم ـ
در فراز و نشیب آسمان جهانی زندگی
باید قدم بر داشت
همواره در مسیردل انگیز منعطف آزادی

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی